No, 17
전시일: *1997.05.10(토)
종료일: 05.25(일)
장소: 국립현대미술관(과천)
조회: 5160
제16회 미술대전 (1부 비구상계열)  
1997.11.23(일) - 11.29(토)              부산문화회관
1997.12.01(월) - 12.10(수)              춘천문화예술회관
1997.12.13(토) - 12.22(월)              대전 한밭도서관 전시실



자료제공 : 김창한


우수상(한국화)

이은호        작품 97-1

우수상(양화)

윤갑용        Wind - Made in korea

우수상(판화)

강준          in - out

우수상(조각)

김상현        자유인



특선(한국화)


전영            세태풍자 97-1



하영호           생성.소멸 - 버림 받은 땅



곽창주          기원



박재민          묵의 형상 1



김지영         흔적



배정하       문명 - 역사의 향기



성문홍           마음 - 소리가 들린다



이기영          말과 형상



임경희          생 - 1



윤현식         월드컵을 위하여



김희남          심화



이진원         시간속에서



김영선          윤 - 지금 우리는



윤정애           생성 - 공간 3



강신영         소리




특선(양화)


이정웅           묵시 - 너를 위한 시



이실구          무제



김종익            새벽 - 2



오미화           꿈꾸는 자의 여행



이영하           이탈



한경자           확산이미지 97-1



유익상           흑백논리 1



하반덕           진 - 응력 1



김경미          연결 - 단절 2



정혜나           삶의 모습 1



이종근           아주큰새 -  흑백논리 1



김성순           자연으로부터 1



박태홍           무 + Image 9704



강승원           Freud의 실락행위



김진두           인간 + 이미지 채집




특선(판화)


박희교           자아에 대하여 - 과거속으로



강소영           Bags and Baggage



차재홍          Scomber Japonicus 0609



서희재        무제




특선(조각)


강상희           내 어머니의 만선



이동훈           자연에 임할 때



박효정           물의 그늘





                    답변/관련 쓰기 수정/삭제     이전글 다음글    
번호전시일종료일전시명장 소조회
18 *1997.11.01(금)  11.16(토)    제16회 미술대전 (2부 구상계열) 국립현대미술관(과천)   8014
17 *1997.05.10(토)  05.25(일)    제16회 미술대전 (1부 비구상계열) 국립현대미술관(과천)   5160
16 *1995.10.10(화)  10.24(화)    제14회 미술대전 (2부 구상계열) 국립현대미술관(과천)   4770
15 *1994.10.01(토)  10.18(화)    제13회 미술대전 (2부 구상계열) 국립현대미술관(과천)   6316
14 *1994.06.14(화)  07.01(금)    제13회 미술대전 (1부 비구상계열) 국립현대미술관(과천)   4737

 
다음       목록 쓰기